Dormitory

Daily life in the dormitory of the Centre for Rehabilitation, Education and Care and Special School „Helenów”. The purpose of the center is the rehabilitation and development of children with damage to the central nervous system (Cerebral Palsy) in various spheres of their lives and support on the way to achieve self-reliance and independence.


Przez 10 miesięcy miałem możliwość obserwować życie codziennie wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD „Helenów”. Zadaniem ośrodka jest rehabilitacja i rozwój dzieci z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym)
w różnych sferach ich życia oraz wspieranie w drodze do uzyskania samodzielności i niezależności.