People With Drawers

Items that remain after the dead have special meaning for us. Often waking too strong emotions, lie hidden in the bottom drawer.
We return to them after years, reaching the memory of the past. Memories inherent in the objects do not allow us to forget the relatives.

People with drawers is an attempt to show the dead through the prism of left objects, the related people and the space in which they lived.


Przedmioty, które pozostają po zmarłych mają dla nas szczególne znaczenie. Często budzące silne emocje, tkwią schowane na dnie szuflady. Powracamy do nich po latach, siegając pamięcią do przeszłości. Wspomnienia tkwiące
w przedmiotach nie pozwalają nam zapomnieć o najbliższych.

Ludzie z szuflady to próba ukazania zmarłych poprzez pryzmat pozostawionych przedmiotów, najbliższych osób oraz przestrzeni w jakich żyli.