Social Welfare Home

A series of portraits of the inhabitants of a social welfare home in Lodz, in their daily environment.


Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, w swoim codziennym otoczeniu.